Nog steeds ben ik aan het sleutelen van mijn eigen website.
Het gaat in principe over mezelf, en mijn gezin, maar er staan ook andere dingen (video, muziek, verhalen, artikelen e.d.).
Maar voor alles is het een oefenproject waardoor ik mijzelf kan leren met het fenomeen website bouwen om te gaan.

De site is geschreven met WBCE.1.2
Tips en/of adviezen zie ik graag naar mij toekomen via
jdijkgrn@)gmail.com

Al 50 jaar deel mijn kennis met talloze mensen. De manier waarom je kennis deelt verandert en de manier waarop je kennis `verkoopt` verandert ook. Via deze website houd ik je graag op hoogte van mijn kijk op deze ontwikkelingen, gecombineerd met kennis en ervaringen die ik de moeite van het delen waard vind.

Mijn leven kenmerkt zich door uitersten. Mijn beroepsmatig leven varieerde buitengewoon en momenteel ben ik als 70er, met pensioen. Niet dat er sprake was van 12 ambachten en 13 ongelukken, maar ik heb altijd aangepakt wat voorhanden was. Zo ben ik beroepsmilitair geweest, vrachtautochauffeur, ambulancechauffeur, jeugdleider, vakbondsbestuurder, bedrijfsmaatschappelijk werker en gezondheidsethicus. Dit alles overigens met de bijbehorende opleidingen. Ik heb een sterke band met het eiland Kreta ontwikkeld en ben op die plek (Grieks) orthodox geworden.

In mijn woonplaats Groningen, heb ik mij een kleine 10 jaar beziggehouden met de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning: de WMO. Al die jaren heb ik, samen met anderen, naar beste kunnen het gemeentebestuur van advies mogen dienen. Fantastisch samengewerkt met (vrijwillige) collega's, ambtenaren en lokale politici. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 en de vorming van een nieuw college ben ik volkomen gedesillusioneerd op de (gemeentelijke) politiek afgeknapt. Ik wil er niets meer mee van doen hebben. In plaats daarvan houd ik me nu bezig met leukere en - naar ik hoop - nuttiger zaken; zoals de Seniorenkrant Groningen en de website van het "Pluscafé in Groningen. Daarover elders meer. Ik wil u graag mijn manier van foto’s maken laten zien en natuurlijk mag mijn favoriete muziek niet ontbreken. Veel plezier beleef ik in het meedoen in het 70-plussers "rock-koor" Jong van Hart. Ook daarover elders meer informatie.